دانلود موزیک ویدیو BTS Blood, Sweat & Tears , دانلود موزیک ویدیو  Blood, Sweat & Tears , دانلود BTS Blood, Sweat & Tears


دانلود موزیک ویدیو بی تی اس به نام Blood Sweat and Tears

DOWNLOAD  BTS_Blood, Sweat & Tears_Music Video mp4

خون ، عرق ، اشکBTS Blood Sweat Tears


خون ، عرق و اشکهایم
آخرین رقصم
ازآن خود کن و ببر
خون ، عرق ، اشک هایم
نفس های سردم
بگیر و دور کن
حتی خونم ، عرقهایم ، اشکهایم
حتی جسمم ، قلبم ، روحم
میدانم که همه ازآن توست 
زیرا این طلسمیست برای مجازاتم
...
هلوها و خامه
شیرین تر از شیرین
گونه های شکلاتی
و بالهایی از شکلات
اما بالهایت ، متعلق به شیطان ست
مقابل تمام وجود شرینت ، تلخ است و تلختر
مرا ببوس حتی اگر رنج ببرم
هرچه سریع تر تمام وجودم را دربر بگیر
عزیزم مهم نیست که مست شوم ، پس همانند شرابی شیرین ترا سر میکشم
ویسکی وجودت در اعماق درونم رخنه کرده
خون ، عرق و اشکهایم
آخرین رقصم
ازآن خود کن و ببر
خون ، عرق ، اشک هایم
نفس های سردم
بگیر و دور کن
من ترا میطلبم ، بیشتر و بیشتر و بیشتر
حتی اگر لطمه ببینم ، مرا محکم زنجیر کن
تا نتوانم ازت دور شم
محکم مرا بگیر و تکانم ده 
تا هیچوقت نتونم از این رویا رها شم
بر لبانم بوسه بزن
این راز کوچک ما خواهد بود
من میخواهم در زندان وجودت خوبگیرم
بنابرین هیچوقت قادر نخواهم بود بردیگری جز تو خدمت کنم
بااینکه میدانم
از جام مقدسی وجودت را نوشیدم که زهرآلود بود
من ترا بیشتر و بیشتر میطلبم
...
مرا با ملایمت بکش
چشمانم را با کوچکترین لمس ت نابینا کن
درهرصورت من قادر نیستم ترا نپذیرم
دیگر نمیتوانم رها شوم
چراکه تو خیلی شیرینی
شیرین تر از شیرین
خون ، عرق و اشکهایم
ازآن توست

[Music Video] BTS_Blood, Sweat & Tears [MP4 HD]

Artist: BTS
Music Video for “Blood, Sweat & Tears


Resolution: 1920 x 1080
Format: MP4
Size: 114 MBBTS.Blood.Sweat.AND.Tears.MV.1080.mp4 - 113.31 MB


Resolution: 1280 x 720
Format: MP4
Size: 49 MBBTS.Blood.Sweat.AND.Tears.MV.720.mp4 - 49.06 MBResolution: 854 x 458
Format: MP4
Size: 37 MBBTS.Blood.Sweat.AND.Tears.MV.480.mp4 - 37.74 MBResolution: 640 x 360
 Format: MP4
Size: 25MB


BTS.Blood.Sweat.AND.Tears.MV.360.mp4 - 25.64 MB